[1]
D. Hayati, A. Bayunata, and M. Tarmizi, “PENERAPAN LEAN MANAGEMENT PADA PROSES RANTAI PASOK BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN BAGI MANUSIA DI INDUSTRI ELEKTRONIKA”, JPP, vol. 17, no. 1 Juni, pp. 114-120, Jun. 2022.