(1)
Ramadhan, A.; Maksuk, M.; Yulianto, Y. Kadar Logam Berat Kadmium (Cd) Pada Air Sumur Gali Masyarakat Di Sekitar TPA Sukawinatan. JSL 2022, 2, 45-50.