[1]
M. Murdiningsih, R. Rochmah, and S. Prisilia, “Pengaruh Sugesti Positif Terhadap Kecemasan Ibu Bersalin”, JCH, vol. 1, no. 1, pp. 6-11, Jan. 2022.